• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Znaczenie zielonych terenów miejskich dla zdrowia mieszkańców

Sporo osób perfekcyjnie wie co to są środki masowego przekazu. Mimo to czego tak w zasadzie dostarczają nam środki masowego przekazu? Czy wiadomości i zdarzenia są zawsze przedstawiane rzetelnie a informacje wypróbowane. Skąd jesteśmy w stanie wiedzie czy media nas nie okłamują? Są przeróżnego rodzaju środki masowego przekazu. Media publiczne i środki masowego przekazu komercyjne. Media komercyjne utrzymują się z reguły z reklam. Oglądając stację telewizyjną komercyjną natrafiamy na przerywniki w postaci reklam. Media publiczne w większości wypadków i utrzymują się w głównej mierze z abonamentu, jednak też z reklam. Media dzielimy też na prasę, radio i telewizję a także strony typu ANCHOR. Media dzielimy też na nowatorskie środki masowego przekazu i stare media. Nie każdy również zastanawiał się jaką rolę pełnią środki masowego przekazu? I jak na nas wpływają. Wielokrotnie to na bazie mediów oraz informacji w nich zawartych dowiadujemy się co dzieje się na świecie i na podstawie tych wiadomości wyrabiamy sobie zdanie na dany temat, kreujemy swój światopogląd. Media mają kolosalny wpływ na nas, odbiorców. I w wielu przypadkach to wykorzystują. Zatem kapka sceptycyzmu nigdy nie zaszkodzi jeżeli chodzi o media.

1. Link

2. Zobacz więcej

3. Czytaj dalej

4. Subskrybuj

5. FAQ

Categories: Medycyna

Comments are closed.