• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Dlaczego wagi muszą być regularnie poddawane legalizacji

Dlaczego wagi powinny być regularnie poddawane legalizacji
W dużej części domów i mieszkań znajdują się jakieś wagi, z reguły kuchenne albo łazienkowe. Lecz z wag powszechnie korzystają również rozmaite handlowe czy przemysłowe branże. O ile jednak domowe wagi mogą sobie tak po prostu działać, to w przypadku tych używanych komercyjnie wymagań jest znacznie więcej. Przede wszystkim już podczas zakupu muszą one posiadać niezbędne techniczne parametry, które będą spełniać wymagania oczekiwane przez daną branżę. Te wymagania w dużej mierze będą zależały od zastosowania wag, bowiem zupełnie czego innego oczekiwać się będzie od wagi używanej w aptece, a czego innego od modeli wykorzystywanych przy ważeniu samochodów. We wszystkich takich przypadkach jest jednak wymagane, aby urządzenie dysponowało tak zwaną legalizacją, która umożliwia użytkowanie go w legalny sposób. Jeżeli się będzie kupować całkiem nowe urządzenie, to wówczas będzie obowiązywać legalizacja na ustalony przepisami czas. Po jego upływie niezbędne będzie przeprowadzenie ponownie badania, w celu potwierdzenia czy wszystkie parametry są prawidłowe. Przede wszystkim chodzić tu będzie o precyzję ważenia, która mieścić się musi w określonych granicach. Jeżeli nie będzie ona prawidłowa, to albo waga musi być naprawiona, albo będzie ją trzeba wyrzucić. Istotne jest też skontrolowanie jej ogólnego technicznego stanu. Taka legalizacja wag sklepowych wykonana być musi przed końcem terminu ważności poprzedniej. Na rynku działa dużo firm, które się tym zajmują, więc raczej nie będzie problemu ze znalezieniem jakiejś.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.